top of page

Psychoterapeuci Centrum "Spotkania"

Magdalena Sowińska

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą - posiadam certyfikat potwierdzający wiedzę i kompetencje w zakresie psychoterapii Gestalt wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.  Pracuję w  nurcie terapii Gestalt.

Jestem absolwentką interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach przygotowania do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Gestalt odbyłam roczne szkolenie Vademecum Gestalt w Synapsis w Warszawie i ukończyłam czteroletnią Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie zgodnie ze standardami EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).

 

Od 1997 roku pracuję w kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej.

Długoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w Poradni Rodzinnej ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, uczestnicząc w programach społecznych np. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Gniazdo".

 

Pracuję w kontakcie indywidualnym, prowadzę grupy tematyczne i terapię par.  

 

Spotykam się z osobami, które czują się samotne, przeżywają trudności w relacjach międzyludzkich, nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, towarzyszą im objawy psychosomatyczne, przeżywają lęk lub poczucie straty.

Towarzyszę osobom pragnącym rozwijać swoje możliwości poprzez głębsze poznanie siebie.

 

Mam doświadczenie pracy z osobami z depresją i z tymi, które doświadczyły lub doświadczają przemocy, współuzależnionymi i DDA.

 

Współpracuję z Klinikami Terapii Allenort - Psychomedicą i Inversą.

 

Pracuję pod stałą superwizją licencjonowanego superwizora Instytutu Terapii Gestalt. Jestem czlonkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

 

tel: 600 950 077

magdalena_sowińska.jpg

Agnieszka Rybicka

Jestem psychologiem oraz certyfikowaną psychoterapeutką. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłam w latach 2006-2009 w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie zgodnie ze standardami EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).

 

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty nr 171 wydany przez Instytut Terapii Gestalt oraz Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt nr 33 wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji oraz systematycznemu dokształcaniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

W zawodzie psychologa pracuję od 2002 roku. Od 2007 prowadzę prywatny gabinet psychoterapii. 

W latach 2002-2008 doświadczenie zdobywałam na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz w Centrum Rehabilitacji „Derrata”. Zajmowałam się tam diagnostyką psychologiczną oraz psychoterapią we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, pomocą w adaptacji do chorób przewlekłych i niepełnosprawności, a także diagnozą i terapią neuropsychologiczną. 

W latach 2009-2011 pracowałam przy realizacji szeregu projektów aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na zlecenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Aktywizacji zawodowej „Razem” i innych. Prowadziłam warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, motywacji, wprowadzania zmiany w życiu, radzenia sobie ze stresem. Współpracowałam z firmami szkoleniowymi (PRAXE, PerfectIn) oraz organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Lambda Warszawa). 

Gabinet prywatny psychoterapii indywidualnej osób dorosłych prowadzę nieprzerwanie od 2007 roku. Pomagam osobom doświadczającym lęków, zahamowań, depresji, objawów psychosomatycznych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, a także osobom zmagającym się z kryzysem i stratą. Zapraszam do współpracy.

 

Tel: 516 138 370

e-mail: agnieszka.rybicka@op.pl

agnieszka_rybicka.jpg

Magdalena Marczewska

Anna Kiełbasińska

magdalena _marczewska.jpg

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz szkolenie trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt  w Krakowie (jest on członkiem EAGT-European Association for Gestalt Therapy oraz Forge-International Federation of Gestalt Training Organizations). Uczestniczę w stałej superwizji u licencjonowanego superwizora. Biorę udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach, aby stale poszerzać swoją wiedzę i kompetencje. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

 

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii dla dorosłych. Pomagam osobom doświadczającym różnych trudności, między innymi takich jak: problemy emocjonalne, depresja, objawy psychosomatyczne, lęki, kryzysy życiowe, trudności w kontaktach z bliskimi. W pracy zawodowej zajmowałam się również prowadzeniem warsztatów z zakresu wiedzy psychologicznej dla młodzieży, pracowałam w ośrodku adopcyjnym, gdzie zajmowałam się adopcją zagraniczną oraz pomagałam ofiarom przemocy. Prowadziłam również szkolenia w tym zakresie dla prokuratury i sędziów.

 

Prowadzenie psychoterapii jest dla mnie przyjemnością, wyzwaniem, twórczym i bliskim spotkaniem z drugim człowiekiem.

 

Czas wolny lubię spędzać aktywnie, podróżując lub wspinając się w górach.

Zapraszam.

Tel:  509 566 718

e-mail: magma30@autograf.pl

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie terapii Gestalt (ukończyłam szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP Europejskiego Stowarzyszenie Psychoterapii i EAGT Europejskiego Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).

Obecnie uczestniczę w 4 - letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie.

Jestem również specjalistką terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji po szkoleniu odbytym w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Pracuję w systemie psychoterapii indywidualnej i grupowej. Moja praca psychoterapeutyczne podlega regularnej superwizji.

Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy klinicznej zdobyte min. w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ na ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie.

Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (w tym osobami z syndromem DDA / DDD) zarówno systemie pracy indywidualnej jak i grupowej.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Tel: 506546217 Aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim

anna_kiełbasinska.jpg

Nasz zespół współpracuje z dr n. med. Joanna Wilkowską-Chmielewską specjalistą psychiatrą, specjalista medycyny snu

 

Dr n. med. Joanna Wilkowska-Chmielewska specjalista psychiatra i specjalista medycyny snu.
  Dyplom Akademii Medycznej w Warszawie uzyskała w 2000 roku. W roku 2005 r ukończyła szkolenie w Szkole Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Ennie oraz Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Katanii, we Włoszech. W latach 2006, 2007 była na stypendium naukowym Uniwersytetu w Genewie, w Szwajcarii, gdzie uzyskała certyfikat z Psychofarmakologii Klinicznej Wieku Podeszłego Szwajcarskiego Towarzystwa Neurogerontopsychologicznego. Odbyła również szkolenie w Genewskim Laboratorium Snu. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w 2007, a rok później ukończyła szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w warszawskim Centrum CBT. W 2009 roku zdobyła certyfikat z Medycyny Snu i posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych po obronie rozprawy na temat zaburzeń depresyjnych. Za rozprawę doktorską uzyskała wyróżnienie Rady I Wydziału Lekarskiego WUM.

   W czasie już ponad 10-letniej pracy w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spotyka się z wieloma skomplikowanymi przypadkami klinicznymi. Ukończone kursy, min. szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, warsztaty z terapii analitycznej na Uniwersytecie w Genewie, szkolenie z medycyny snu oraz liczne staże w renomowanych klinikach na świecie pozwalają jej na łączenie pasji jaką jest zgłębianie tajników ludzkiego umysłu i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. W swojej pracy korzysta z najnowszych standardów leczenia i kieruje się zasadami etyki lekarskiej oraz, przede wszystkim, dobrem pacjenta.

https://drwilkowska.pl

bottom of page